Realkreditlån

Vi ser nærmere på de forskellige former for realkreditlån. En god artikel for føstegangskøbere af bolig.

Rentetilpasningslån

Et rentetilpasningslån er som navnet siger et lån hvor renten tilpasses, altså vil ydelsen på lånet kunne både falde og stige i takt med renteændringer, disse rentetilpasninger sker med forud fastsatte intervaller eksempelvis 1, 3, 5 års mellemrum. Rentetilpasningslån er baseret på obligationer med kort løbetid, hvorfor der sker en refinansiering af nævnte obligationer ved salg af nye obligationer til den opnåelige markedskur, da de fleste lån af denne type er ydet som kontantlån, sker der herefter en ny fastsættelse af renten.

Obligationslån

Obligationslån er fastforrentede lån, hvor man kender den månedlige ydelse I hele lånets løbetid, lånet afvikles som et annuitetslån med samme ydelse gennem hele løbetiden, dog er nettoydelsen stigende grundet den aftagende skattefordel af renteudgiften.

Provenuet fra lånet kan variere afhængig af udbetalingskursen, hvor der dog kan indgåes fastkursaftale ved accept af lånetilbud hvorved man mod et gebyr og et mindre kursfradrag fastlåser udbetalingskursen så man kender sit provenue.

Indfrielse

Ved konverterbare obligationer kan man indfri sit realkreditlån ved opkøb af obligationerne til markedets kurs, dette kaldes obligationsindfrielse. Denne indfrielsesform bruges oftest når kursen på obligationerne er under 100 da dette er den billigste indfrielsesmetode.

Er kursen over 100 vil man typisk opsige lånet og obligationerne til termin med et vist varsel af tid, eller som paristraks indfrielse hvor man da betaler differencerenten frem til det tidspunkt hvor lånet almindeligvis kunne være opsagt.

Er obligationerne inkonverterbare kan man kun indfri realkreditlånet ved opkøb af tilsvarende obligationsmængde til den aktuelle kurs.

Bruttoydelse og Nettoydelse

Bruttoydelsen på et realkreditlån består af afdrag, bidrag samt renter. Et fastforrentet 5% obligationslån på kr 1.000.000,- med 30 års løbetid har en bruttoydelse på ca kr 70.000,-

Nettoydelsen består af bruttoydelsen fratrukket skattebesparelsen for betaling af renter og bidrag, afhængig af den øjebliklige kommuneskat ligger skatteværdien på ca 34%, Udgifter til renter udgør ca kr 50.000,- og bidraget udgør ved et lån der dækker fra 0 til 80 % af ejendommens værdi ca 0,50% eller ca kr 5.000,- årligt. Altså betaler skatten 34% af 50.000,- + 5.000,- = kr 18.700,- som kan fratrækkes bruttoydelsen på kr 70.000,- hvilket giver en nettoydelse på ca kr 51.300,-

Realkreditlån med afdragsfrihed

Afdragsfrihed kan for et realkreditlån Realkreditlån til finansiering af huskøb vælges på flere måder, enten som eksempelvis 10 års fra lånets start, eller som klippekort der udbydes af visse realkreditinstitutter med mulighed for løbende at benytte sin afdragsfrihed i bidder.

Afdragsfrihed bruges typisk hvis man ønsker sig at afdrage evt boliglån eller pantebrev, der oftest er højere forrentet hurtigere, eller hvis man i en periode ønsker en lavere ydelse i forbindelse med evt uddannelse, orlov eller blot et større månedligt rådighedsbeløb.

Rente

Forskellen I den korte og den lange rente er den seneste blevet mindre, hvorfor Besparelsen ved et rentetilpasningslån er blevet mindre i forhold til et 30års obligationslån, desuden skal man være opmærksom på usikkerheden ved evt fremtidige rentestigninger der kan gøre det umiddelbart billigste rentetilpasningslån dyrere.

Renteloft

Man kan I dag vælge rentetilpasningslån med renteloft, dette bevirker at såfremt renten stiger til et forud aftalt max eksempelvis 6% låses renten her hvorved man på forhånd kender en maks-ydelse på sit lån.

På nogle lån bliver renten ved dette renteloft resten af løbetiden, på andre lån er der automatisk rentefald såfremt renten efterfølgende falder igen.

Links til vores artikler om boliglån:

Liste med relaterede links indenfor realkreditlån

2 tanker om “Realkreditlån”

  1. Tak for en fin artikel – som førstegangskøber er markedet for realkreditlån ikke det letteste at gennemskue! :-)

  2. Du er mere end velkommen! :-)
    Som bekendt er et huslån en af livets største investeringer, så det er vigtigt at tage sig tiden til at undersøge hvilket realkreditlån der passer bedst til en.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *